Inteligentny Rozwój
Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Z przyjemnością informujemy, że sukcesem zakończyły się starania Odlewni „KAW-MET” o pozyskanie środków na realizację prac rozwojowych w zakresie opracowania, budowy i instalacji innowacyjnej, prototypowej linii produkcji wkładów kominkowych, wysoce konkurencyjnych pod względem mocy cieplnej oraz wydłużonej żywotności.Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wysoko sprawnych wkładów kominkowych z żeliwa szarego z grafitem wermikularnym o osnowie ferrytycznej”
Wartość projektu: 20 805 490, 00 zł
Kwota dofinansowania: 10 402 745, 00 zł
Okres realizacji: lipiec 2016 – grudzień 2018


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wprowadź poprawne dane
Użytkownik jest już zarejestrowany
Poprawnie zapisano na newsletter