PL
EN
Projekty unijne
Projekty unijne

Z przyjemnością informujemy, że sukcesem zakończyły się starania Odlewni „KAW-MET” o pozyskanie środków na realizację prac rozwojowych w zakresie opracowania, budowy i instalacji innowacyjnej, prototypowej linii produkcji wkładów kominkowych, wysoce konkurencyjnych pod względem mocy cieplnej oraz wydłużonej żywotności. 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” 
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wysokosprawnych wkładów kominkowych z żeliwa szarego z grafitem wermikularnym o osnowie ferrytycznej” 
Wartość projektu: 20 805 490, 00 zł 
Kwota dofinansowania: 10 255 549,77 zł
Okres realizacji: lipiec 2016 – grudzień 2018

Celem projektu jest adaptacja i wdrożenie nowoczesnej, wydajnej technologii odlewniczej w działalności gospodarczej Odlewni KAW-MET, która umożliwi oferowanie na rynku nowego rodzaju wysokosprawnych wkładów kominkowych z żeliwa szarego z grafitem wermikularnym o osnowie ferrytycznej, przyjaznych użytkownikom i środowisku, o znaczącym potencjale wypierania z rynku obecnie stosowanych wkładów z żeliwa szarego z grafitem płatkowym i zastąpienie ich produktami o ulepszonych właściwościach fizycznych, funkcjonalnych i użytkowych. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa 
w reaktorze formy odlewniczej

Z przyjemnością informujemy, że sukcesem zakończyły się starania Instytutu Odlewnictwa oraz Partnerów Projektu, w tym Odlewni „KAW-MET” o pozyskanie środków na realizację prac badawczo-rozwojowych w obszarze opracowania innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego, obejmującego odsiarczanie, sferoidyzację, wermikularyzację oraz modyfikację żeliwa w reaktorze, umieszczonym w formie odlewniczej.

Nazwa Programu: 
III edycja Programu INNOTECH
Konsorcjum realizacyjne:
1. Instytut Odlewnictwa
2. PEDMO S.A 
3. Odlewnia KAW-MET Marek Kawiński
4. Odlewnia żeliwa DRAWSKI S.A.
5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wartość projektu: 
4 720 000, 00 zł
Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla całego konsorcjum: 
3 335 000, 00 zł
Okres realizacji: 
sierpień 2014- styczeń 2017

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z e
uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
 Innowacyjne technologie na rzecz rozwoju oferty produktowo-usługowej firmy Odlewnia KAW-MET
Całkowita wartość projektu: 
1 234 920, 00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
: 497 000, 00 zł
Nazwa beneficjenta:
 Odlewnia KAW-MET Marek KawińskiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z e
uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Tytuł projektu:
 Dotacja na kapitał obrotowy -  oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5
Całkowita wartość projektu: 
324 896,13 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
: 324 896,13 zł
Nazwa beneficjenta:
 Odlewnia KAW-MET Marek KawińskiInwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Wprowadź poprawne dane
Użytkownik jest już zarejestrowany
Poprawnie zapisano na newsletter