PL
EN
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015

Odlewnia KAW-MET jest firmą zajmującą się produkcją odlewów żeliwnych.

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:


  • Stawianie w działalności na szkolenia, które będą zadawalały Klienta poprzez spełnienie swoich funkcji, jak również wymagań Klienta;
  • Dążenie do osiągnięcia i utrzymania pozycji przodującej na rynku;
  • Poszerzanie naszej oferty w myśl postępu technicznego.

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:
  • angażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym;
  • udział pracowników w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje;
  • dokumentowanie wymagań jakościowych;
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;
  • stałe unowocześnianie metod marketingowych;
  • znajomość rynku dostawców oraz ich właściwy dobór.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Wdrożona przez Odlewni
ę KAW-MET polityka  jakości stanowi gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, a przez to rozwoju i umacniania pozycji Firmy na rynku.

Wprowadź poprawne dane
Użytkownik jest już zarejestrowany
Poprawnie zapisano na newsletter